Изберете език

Регламент за участие

Конкурсът е само за индивидуални изпълнители,
разделени в ЧЕТИРИ възрастови групи :

І група - от 5 до 8 години;

ІI група - от 9 до 11 години;

ІII група - от 12 до 15 години;

ІV група - от 16 до 19 години;

/възрастта се определя към 9.04.2023г./


Две песни: задължително българска песен и втора песен по избор

Двете песни не се изпълняват в един ден.

Изпълнението е на живо , а музикалния съпровод се осигурява от изпълнителите на звуконосител флашка – индивидуален за всеки участник. Не се допуска дублиране на основния глас от водещ инструмент.

Пътните разходи и пребиваването в Сливен са за сметка на участниците.

Такса за участие - 35 лева, които се внасят в деня на участието при регистрацията или по банков път:

 

БАНКОВА СМЕТКА : 

ЦПЛР ДЕТСКИ КОМПЛЕКС СЛИВЕН

IBAN: BG20SOMB91303128715500

BIC: SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД - СЛИВЕН

МОЛ: Христо Котов

© 2023 Цветен камертон - гр. Сливен Изработено от Ади ком 2015 ООД